Cámara Videoinspección

Cámara para inspección de tuberías especialmente práctica.